top of page

JEZUS CHRISTUS GEKRUISIGD EN OPGESTAAN UIT DE DOOD OM ONS NIEUW LEVEN TE GEVEN

Veel mensen vragen zich af waarom een almachtige, goede God zo veel ellende toestaat op aarde. Maar God heeft ons een vrije wil gegeven om eigen keuzes te maken. De Bijbel is als een spiegel. Een “zondaar” is niet een persoon die slechter is dan andere mensen, maar iemand die niet voldoet aan Gods standaarden.

“Pleeg geen moord.” God is zo heilig, dat ook haat en onvergevingsgezindheid voor Hem zijn als moord. (Mattheüs 5:21-26)

“Pleeg geen overspel.” Jezus oordeelt: “…iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.” (Mattheüs 5:27-28)

“Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, […] of wat hem ook maar toebehoort.” (Exodus 20:17) Jaloezie speelt zich af in je hart. Maar God ziet het verborgene en zal ook dat oordelen

Geen mens kan aan Gods standaarden voldoen. Vanwege zijn heiligheid moet God optreden als een rechtvaardige rechter en elke zonde oordelen met de hel. God haat de zonde, maar Hij heeft mensen lief en wil dat ze naar de hemel gaan.
De sleutel staat in Johannes 3:16: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” God liet Zijn Zoon Jezus Christus op aarde komen om onze straf op zich te nemen. Jezus had geen enkele zonde en stierf een vreselijke dood door kruisiging. Zo is God rechtvaardig door de zonde te straffen, maar ook genadig door zijn eigen Zoon in onze plaats te geven. Jezus stond op uit de dood. Hij leeft om aan een ieder die in Hem gelooft een nieuw leven te geven. Het is alleen door Jezus Christus dat we “toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in Hem.” (Efeze 3:12)
bottom of page